Munitie
De munitie module stelt de gebruiker in staat om:
  • De munitievoorraad van de vereniging te beheren
  • Munitie voorraad aan te vullen door inkopen in te voeren
  • Munitie verkopen per dag te registreren
  • Prijzen aan elk munitiesoort in te stellen
  • De kalibers die de vereniging hanteert te beheren
  • Barcodes per munitiesoort in te stellen voor verkoop
  • Verkopen per dag, per maand en totale verkopen per boekjaar raad te plegen
  • Verkopen aan leden per dag volgens KNSA formulier af te drukken.
  • Alle verkopen aan een bepaald lid kunnen inzien.

Ingekochte munitie wordt gekoppeld aan een kaliber.
Kalibers zijn vrij in te geven.
Doordat munitie en wapens aan kalibers gekoppeld zijn kunnen verenigingswapens bij onderhoud alleen de munitie verschieten welke voor het wapen geschikt is.