Over NoNonSys
NoNonSys is gestart in maart 2005 als V.O.F. en specialiseerde zich in de verkoop van hard- en software. Vanwege de grote vraag zijn wij na verloop van tijd begonnen met het ontwerpen en programmeren van websites. Een wens van één van onze klanten was om een webapplicatie te bouwen waarmee de in- en verkopen van munitie konden worden geregistreerd om zo direct inzicht in de voorraad te houden. Vanuit deze wens is de eerste versie van NSR ontstaan.

Vanwege onze affiniteit met de schietsport hebben wij besloten NSR uit te breiden tot een volledig administratiepakket speciaal gericht op de schietsport. Hieruit is een eerste versie van NSR ontstaan.
Middels deze versie kon onze klant veel papierwerk digitaliseren en het beheer hiervan sneller en makkelijk maken. De wens om sneller en gemakkelijker om te gaan met bijvoorbeeld
presentieregistratie is naderhand door vele andere verenigingen als wens geuit en daarom besloten we het pakket generiek op te zetten zodat NSR voor elke schietvereniging aanpasbaar is. 

Het pakket is naderhand op diverse punten uitgebreid en zo nodig gewijzigd.
Meer hierover is te lezen op onze voorpagina.

 

Onze visie 

"De vele administratieve handelingen op een zo makkelijke en eenduidige manier te verwerken in één softwarepakket om zodoende elke schietvereniging maximaal te kunnen ondersteunen in haar dagelijkse taken."